Deck Name: Kaitou Jeanne M
Card Type: Series: Manga
Featuring: Kamikaze Kaitou Jeanne